Tarife parcari resedinta

TARIFE PARCĂRI DE REȘEDINȚĂ ÎNCEPÂND CU 01.02.2023

CONFORM HCL 22/26.01.2023

Art.8 (1) Tariful pentru un loc de parcare de reşedinţă, aflat pe domeniul public, în baza unui contract tip abonament , va fi, pentru contractele noi si actele aditionale la contractele existente incheiate incepand cu 1 februarie 2023,

  • tarif persoane fizice = 185 lei/an inclusiv T.V.A.

  • tarif persoane juridice = 265 lei/an inclusiv T.V.A.

(2) Contravaloarea tarifelor se achită integral la data semnarii contractului de inchiriere.

(3) Tarifele de bază pot fi actualizate anual prin HCL.

Deblocare autovehicul parcare de reședință 50 lei + 20 lei/zi reținere blocator