Tarife parcari resedinta

Tarifele pentru parcarile de resedinta  incepind cu data de 01.01.2024

conform HCL 385/20.12.2023

Art.8

(1) Tarifele pentru un loc de parcare de resedinta , aflat pe domeniul public , in baza unui contract tip abonament ,va fi pentru contractele noi si actele aditionale incheiate la contractele existente incheiate  ,incepind cu 01..01.2024

  • Tarif persoane fizice 210 RON/an inclusiv TVA
  • Tarif persoane juridice 300 RON/an inclusiv TVA

(2)Contravaloarea tarifelor se achita integral la data semnartii contrctului de inchiriere.

(3)Tarifele de baza pot fi actualizate anual prin HCL

Deblkocare autovehicul parcare de resedinta 60 RON+20 RON /zi retinere blocator.