Parcari resedinta

 

INSTIINTARE PRIVIND ATRIBUIREA

PARCARILOR  DE RESEDINTA

 

        S.C. CIVITAS COM S.R.L (piata orasului), va face cunoscut ca puteti depune la sediul societatii, documentatia necesara incheierii contractelor de inchiriere privind parcarile de resedinta amenajate.

            Documente necesare:

             Persoanele Fizice:

a)  Cerere pentru atribuirea unui loc de parcare de reşedinţă (cerere tip la sediu);

b) Documente privind domiciliul/rezidenţa, respectiv: copie B.I./C.I si actul de proprietate, contract de închiriere, act de donaţie sau moştenire,după caz;

c) Copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă;

d) Documente privind dreptul de proprietate şi/dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, contract de comodat  etc.

e) Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul);

f) Dovada că este veteran de război,membru A.F.D.P.R., beneficiar al prevederilor Legii189/2000 sau orice alte documente care dovedesc încadrarea în prevederile unor acte normative (dacă este cazul);

g) Cuponul de pensie (soţ+soţie) pentru acordarea reducerii în cazul pensionarilor (dacă este cazul);

h) Declaraţie pe proprie răspundere că nu deţine garaj amplasat pe domeniul public;

i) Certificat de atestare fiscală  eliberat de către Primăria Oraşului Tîrgu Neamţ care să ateste că participantul nu figurează cu debite restante către bugetul local pentru anii anteriori (fac excepţie de la plată amenzile aflate în litigiu şi cele al căror termen de contestare nu a expirat).

            Persoanele juridice:

a) Cerere pentru atribuirea unui loc de parcare de reşedinţă;

b) Act de proprietate, contract de închiriere/comodat pentru imobil şi dovada sediului social/punctului de lucru pentru acest imobil;

c) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, nu mai vechi de 30 zile la data desfăşurării procedurii de atribuire/licitaţie;

d) Copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului deţinut în proprietate sau în folosinţă;

e) Certificat de atestare fiscală  eliberat de către Primăria Oraşului Tîrgu Neamţ care să ateste că participantul nu figurează cu debite restante către bugetul local pentru anii anteriori (fac excepţie de la plată amenzile aflate în litigiu şi cele al căror termen de contestare nu a expirat);

f) Copiile după documentele doveditoare vor fi semnate pentru conformitate pe proprie răspundere de către solicitant.