DIRECTOR

UNGURIANU IONEL

ADUNAREA   GENERALĂ   A  SC  CIVITAS COM SRL

Componenta AGA SC CIVITAS COM SRL,conform HCL 146 din 30.06.2016

Consilier,   ACSINTOAE  ANA

Consilier,   DRON  VASILE

Consilier,   BORŞ  PAUL