Regulament organic

S C   CIVITAS  COM  SRL

REGULAMENT  PENTRU  FUNCŢIONAREA  PIEŢEI

AGROALIMENTARE

DIN  ORAŞUL  TÎRGU-NEAMŢ

CAP. I    PREVEDERI  GENERALE

 

Art.1 Prezentul Regulament întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului cadru din 18.04.2004 pentru funcţionarea pieţei aprobat prin Hotărârea 348/2004 privind executarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice stabileşte modalităţile de organizare a comerţului în piaţa agroalimentară a oraşului Tg. Neamţ, condiţiile minime de dotare şi regulile generale de funcţionare a formelor specifice de comerţ şi de prestări servicii în această zonă publică; prezentul Regulament respecta prevederile Legii nr. 145/2014 – privind stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, precum si Hotararile Adunarii Generale ale societatii in domeniul de reglementare a functionarii  pietei agroalimentare din orasul Targu Neamt.

         Art.2 Scopul regulamentului este organizarea comerţului în locurile publice ale oraşului în condiţii de protecţie optimă a consumatorilor şi de concurenţă loială între agenţii economici.

         Art.3 Utilizatorii pieţei agroalimentare sunt:

 • producătorii agricoli individuali care îşi comercializează propriile produse agroalimentare şi unele produse meşteşugăreşti;
 • comercianţii cu amănuntul, persoane fizice sau juridice care prestează activităţi de comerţ cu amănuntul;
 • agenţii economici prestatori de servicii;
 • alţi potenţiali utilizatori care exercită o activitate comercială cu amănuntul, potrivit legii.

         Art.4 Piaţa agroalimentară este amplasată în zona centrală a oraşului Tg. Neamţ, zonă cu afluenţă de public în apropierea Spitalului, Policlinicii, clădirii ROMTELECOM şi Şcolii Generale nr. 2, având următorii vecini:

 • la nord  -  str. Cuza Vodă cu clădirea ROMTELECOM şi Şcoala generală nr.2;
 • la sud  -  str. Vasile Alecsandri cu blocurile de locuinţe C2;
 • la est  -   b-dul Mihai Eminescu cu blocurile de locuinţe M6 şi M7;
 • la vest – str. Plopului cu bazarul particular aparţinând SC Ana Andrei Com SRL.

         Art.5 Piaţa agroalimentară este administrată de societatea comercială CIVITAS COM SRL Tg. Neamţ, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Tîrgu-Neamţ nr. 32/1997 având numărul de înregistrare la Registrul Comerţului judeţean Neamţ J27/538/1997, codul unic de înregistrare RO 9845831 şi acţionar unic – Consiliul Local al oraşului Tîrgu-Neamţ.

         Art.6 Funcţionarea pieţei agroalimentare de face în baza autorizaţiei de funcţionare nr. 122 din 18.10.2002, eliberată de Primăria oraşului Tg. Neamţ după obţinerea celorlalte autorizaţii şi anume: sanitară, sanitară – veterinară, prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţia muncii, protecţia mediului, poliţie etc.

CAP. II   TIPUL  PIEŢEI  ŞI  CATEGORIA  DE  MĂRFURI  COMERCIALIZATE

         Art.7 Piaţa oraşului Tg. Neamţ se încadrează în conformitate cu prevederile HG 348/2004 art. 7 alin. (1) la cap. pieţe agroalimentare.

        Art.8 În perimetrul pieţei agroalimentare se pot comercializa după caz următoarele produse şi servicii:

                     PRODUSE/  SERVICII  COMERCIALIZATE                 

a)    în spaţiile special amenajate din Hala pentru desfacerea

 produselor de origine animală:

 • carne bovine şi porcine;
 • preparate din carne;
 • carne ovine şi miei tăiaţi;
 • lapte şi produse lactate;
 • peşte viu şi congelat;
 • produse AVICOLA: ouă, carne pasăre etc;
 • produse alimentare ambalate şi preambalate;
 • citrice.

b) în modulele şi tonetele din Hala pentru comercializarea

produselor agricole:

 • legume şi fructe;
 • zarzavaturi;
 • seminţe;
 • flori;
 • cereale;
 • miere albine;
 • citrice;
 • plante medicinale.

c) la modulele de pe platoul pieţei:

 • produse alimentare ambalate şi preambalate;
 • articole de menaj şi uz gospodăresc;
 • produse nealimentare (textile, încălţăminte etc).

d) în chioşcuri particulare aparţinând agenţilor economici:

 • produse alimentare ambalate şi preambalate;
 • pâine şi produse panificaţie;
 • produse şi servicii de alimentaţie publică;
 • articole nealimentare de cerere curentă (îmbrăcăminte, încălţăminte, electrice şi electronice etc).

Art.9 Piaţa agroalimentară are caracter de funcţionare permanent după următorul program:

 • în sezonul de vară-toamnă respectiv lunile mai-octombrie

- zilnic orele 6-20

 • în sezonul de iarnă-primăvară respectiv lunile noiembrie-decembrie

- zilnic orele 7-17

CAP. III   PLANUL   PIEŢEI

Art.10 Comerţul cu amănuntul se poate desfăşura conform prezentului regulament în perimetrul teritorial delimitat de Consiliul Local al oraşului Tg. Neamţ prin Hotărârea nr. 32 din 08.08.1997 de înfiinţare a societăţii comerciale CIVITAS COM SRL – administratorul pieţei agroalimentare. Suprafaţa totală a pieţei agroalimentare este de 5000 mp.

         Art.11 Schiţa cu planul pieţei agroalimentare este prezentată în anexa nr. 1.

CAP. IV   PREZENTAREA  ANSAMBLULUI  PIEŢEI  ŞI  A  PLATOULUI

         Art.12 Pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ şi prestări servicii, piaţa agroalimentară dispune de următoarele amenajări şi dotări (schiţa prezentată în anexa nr. 2)

a) una hală pentru desfacerea produselor de origine animală în suprafaţă utilă de 355 mp având următoarele amenajări şi dotări:

 • un număr de 7 spaţii pentru comercializarea cărnii de bovine şi porcine de către comercianţii autorizaţi persoane fizice – în suprafaţă totală de 104 mp – 7 locuri de vânzare;
 • un număr de 5 spaţii pentru comercializarea produselor lactate (brânză ovine, telemea) de către producătorii particulari şi comercianţii autorizaţi persoane fizice, în suprafaţă totală de 70 mp – 5 locuri de vânzare;
 • un spaţiu pentru comercializarea produselor lactate (lapte proaspăt, brânză vaci) de către producătorii particulari în suprafaţă totală de 21 mp – 8 locuri de vânzare
 • un spaţiu pentru comercializarea cărnii de ovine şi a mieilor tăiaţi – 3 locuri de vânzare şi 50 miei tăiaţi;
 • un laborator pentru controlul şi verificarea produselor de origine animală aparţinând DSVSA;
 • un grup sanitar prevăzut cu vestiar şi 2 WC femei şi bărbaţi;
 • cântar electronic de control a produselor de origine animală.

b) una hală pentru desfacerea produselor agricole (legume, fructe) de către producătorii particulari şi comercianţii autorizaţi în suprafaţă utilă de 864 mp având următoarele amenajări şi dotări:

 • un număr de 26 module în suprafaţă de 7,5 mp fiecare destinate comercializării produselor agricole de către comercianţii autorizaţi persoane fizice – 26 locuri de vânzare;
 • un număr de 94  tonete destinate comercializării produselor agricole dintre care 44 de tonete – sunt destinate exclusiv producatorilor agricoli – detinatori de atestate de producator in baza prevederilor legale Legii nr. 145/2014 – privind stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol  , coroborate cu hotararea adunariI generale a asociatilor societatii – de stabilire a zonei destinata  exclusiv pentru producatorii agricoli – anexa nr. 4 la prezentul regulament;
 • două bazine pentru spălarea legumelor şi fructelor;
 • un cântar electronic de control a produselor agricole;
 • un cântar basculă a 1000 kg pentru cântărirea produselor agricole;
 • un spaţiu acoperit pentru descărcarea produselor agricole.

c) spaţii de depozitare a produselor agricole la subsolul Complexului comercial, în suprafaţă utilă de 150 mp 12 boxe.

d) un platou în suprafaţă de 2000 mp betonat şi cu instalaţie de canalizare pluvială, destinat comercializării produselor alimentare (ambalate şi preambalate), articolelor de menaj şi uz gospodăresc precum şi a articolelor nealimentare de cerere curentă (textile, încălţăminte, electrice etc)  de către comercianţii autorizaţi persoane fizice sau juridice.

         Pe acest platou sunt amenajate un număr de 7 bucăţi ansamble de module în suprafaţă de 100 mp fiecare compuse dintr-un număr de 16 module fiecare destinate astfel:

 • 48 bucăţi pentru mărfurile alimentare ambalate şi preambalate;
 • 18 bucăţi pentru articolele de menaj şi uz gospodăresc;
 • 48 bucăţi pentru mărfurile nealimentare (textile,încălţăminte etc ).

                                 Total 114 locuri de vânzare.

e) un spaţiu amenajat pentru desfacerea produselor agricole de volum mare (varză, pepeni, struguri etc) precum şi a celorlalte produse agricole în sistem en gross în suprafaţă de 454 mp;

f) una clădire pentru Administraţia pieţei compusă din 5 încăperi cu următoarea destinaţie:

    – birou administrator piaţă, birou organe control, încăpere personal pază, încăpere personal curăţenie, magazie materiale;

g) una încăpere depozitare şi închiriere cântare dotată cu un număr de 50 bucăţi cântare destinate închirierii de către producătorii individuali, cântar electronic de control şi cântar basculă a 500 kg;

h) una clădire WC piaţă prevăzută cu 2 încăperi bărbaţi şi femei, amenajată cu 8 cabine WC, 3 pisoare, 6 chiuvete, 2 uscătoare mâini, 1 încăpere pentru personalul de curăţenie, 1 încăpere WC destinată persoanelor cu handicap;

i) una parcare amenajată prevăzută cu un număr de 50 locuri destinate comercianţilor şi producătorilor care aprovizionează cu mărfuri şi produse piaţa agroalimentară.

         Art.13 Aprovizionarea cu mărfuri şi produse se face prin strada Cuza Vodă şi prin str. Plopului după următorul program:

- sezonul de vară-toamnă  -  dimineaţa orele 5-7 şi după amiaza orele 19-21;

- sezonul de toamnă-iarnă  -  dimineaţa orele 6-8.

         Art.14 Autovehiculele care aprovizionează cu mărfuri piaţa agroalimentară parchează în parcarea de pe strada Plopului şi în platoul din spatele halei pentru desfacerea produselor de origine animală.

         Art.15 Accesul cumpărătorilor în piaţa agroalimentară se face astfel:

 • acces principal din B-dul Mihai Eminescu pe lângă clădirea ROMTELECOM
 • strada Plopului – pe lângă Hala pentru desfacerea produselor agricole
 • acces secundar – din B-dul Mihai Eminescu – pe lângă clădirea TRUST EFTIM COM
 • din strada Plopului – pe lângă Hala pentru desfacerea produselor agricole.

CAP.V SERVICIILE PRESTATE UTILIZATORILOR PIEŢEI AGROALIMENTARE

         Art.16 Piaţa agroalimentară dispune de următoarele utilităţi tehnice necesare bunei desfăşurări a activităţii (schiţa prezentată în anexa nr.3)

         a) reţea de alimentare cu apă potabilă necesară pentru :

 • spălarea legumelor, fructelor, zarzavaturilor – 2 bazine în hala pentru desfacerea produselor agricole;
 • consumul şi igienizarea spaţiilor din hala pentru desfacerea produselor de origine animală – total 13 chiuvete, câte una în fiecare spaţiu şi una pentru consumul public;
 • consumul cumpărătorilor – una chiuvetă dublă;
 • spălarea şi igienizarea cântarelor;
 • funcţionarea WC pieţei  – 7 chiuvete spălat pe mâini, 9 bazine WC, 3 pisoare;
 • WC din hala pentru comercializarea produselor de origine animală–2 chiuvete spălat mâini
 • 2 bazine WC.

b) sistem antiincendiu –  2 hidranti interiori in Hala de legume-fructe ,   sistem semnalizare senzori, sistem de semnalizare sonora, 2 pichete de incendiu – dotate corespunzator , 3 hidranţi supraterani exteriori si 1 hidrant subteran exterior, 10 stingatoare P 6 si un stingator P 50 ;

   c) reţea de canalizare pluvială şi menajeră racordată la reţeaua publică a oraşului, amenajată în hala pentru comercializarea produselor de origine animală, hala pentru comercializarea produselor agricole, WC-ul pieţei agroalimentare, platoul pieţei;

d) reţea de iluminat electric din interior şi exterior, reţea iluminat public piaţa agroalimentară;

e) puncte sanitare de prim ajutor – 3 bucăţi

f) punct control sanitar veterinar;

g) punct de colectare şi depozitare gunoi menajer – 2 pubele  de 240 l si 6 pubele de 120 l, precum si 2 eurocontainere – de 1100 l.

h) parcare pentru mijloacele auto care aprovizionează piaţa agroalimentară – 50 locuri.

         Art.17 Activitatea de salubrizare şi igienizare a pieţei agroalimentare se efectuează cu personal propriu, zilnic după terminarea programului pieţei (curăţenie generală), precum şi ori de câte ori este nevoie în timpul programului (curăţenie de întreţinere)  -  total 8 muncitori.

         Colectarea resturilor menajere se efectuează permanent, depozitarea acestora făcându-se în europubele şi eurocontainerele aparţinând SC ECO TG SRL care efectuează şi evacuarea lor pe bază de contract de prestări servicii.

Art. 18  Activităţile de ordine şi linişte publică sunt asigurate zilnic prin agentii de paza ai firmei ce ofera servicii de protectie si paza la nivelul entitatii

Art. 19  Activităţile de pază pe timpul nopţii sunt asigurate zilnic prin 2 posturi de agenti de pază ai firmei ce ofera servicii de protectie si paza la nivelul entitatii.

 

CAP.VI DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR PIEŢEI AGROALIMENTARE

         Art.20 Producătorii agricoli, precum şi persoanele fizice sau juridice care comercializează produse şi mărfuri în piaţa agroalimentară au următoarele drepturi şi obligaţii:

I. DREPTURI

 1. se pot informa facil asupra tarifelor practicate în piaţa agroalimentară;
 2. producătorii agricoli au asigurată posibilitatea de a închiria de la administraţia pieţei cântare verificate metrologic;
 3. acces gratuit la cântarul basculă la o singură cântărire;
 4. de a fi informaţi asupra perioadei şi orarului de funcţionare al pieţei;
 5. alte drepturi oferite de administraţia pieţei;
 6. să posede autorizaţii sau adeverinţe specifice activităţii de comercializare în piaţa agroalimentară – certificate înregistrate la Registrul Comerţului, autorizaţii eliberate de Consiliile Judeţene, atestate de producator eliberate de Consiliile locale pentru producătorii agricoli, autorizaţii sanitare-veterinare pentru produsele de origine animală, documente de provenienţă sau de origine a mărfurilor: avize, facturi, documente care să ateste calitatea mărfurilor etc;
 7. persoanele fizice şi juridice vor desfăşura activităţi comerciale în piaţa agroalimentară în spaţii sau locuri de vânzare în baza unui contract de închiriere încheiat cu administraţia pieţei, achitând lunar chiria stabilită prin contract;
 8. producătorii individuali care doresc să exercite o activitate de comerţ în cadrul pieţei agroalimentare în regim sezonier sau în anumite zile se vor prezenta la administraţia pieţei pentru înregistrarea într-un registru special, primind un tichet de utilizare a unui loc de vânzare în piaţa agroalimentară, achitând în acest sens taxa aferentă;
 9. activităţile de comerţ se realizează numai în spaţiile şi locurile prevăzute în planul pieţei agroalimentare în funcţie de specificul mărfurilor şi produselor. Sunt interzise vânzările mărfurilor sau produselor pe suprafaţa căilor de circulaţie sau direct de pe postamentul platoului pieţei cu excepţia răsadurilor, florilor sau pomilor fructiferi, verzei şi pepenilor;
 10. utilizatorii autorizaţi şi producătorii individuali care desfăşoară comerţ în piaţa agroalimentară sunt obligaţi să exploateze spaţiile pe care le ocupă pe propria răspundere. Acestora li se interzice să permită unui terţ să utilizeze chiar parţial locul de vânzare atribuit, sau să subînchirieze acest loc;
 11. utilizatorii pieţei agroalimentare vor efectua cântărirea şi măsurarea mărfurilor numai cu mijloacele de măsurare legale, verificate metrologic în termen şi adecvate scopului potrivit legii;
 12. toţi utilizatorii pieţei agroalimentare sunt obligaţi să afişeze datele de identificare care le atestă funcţionarea (persoană juridică, persoană fizică, producător individual etc);
 13. toţi utilizatorii pieţei agroalimentare sunt obligaţi să afişeze datele de identificare a măfurilor şi produselor expuse la vânzare, preţurile şi tarifele practicate la loc vizibil şi pentru fiecare tip de marfă şi produs comercializat;
 14. fiecare utilizator al pieţei agroalimentare este obligat să păstreze curăţenia în spaţiul sau perimetrul în care îşi desfăşoară activitatea, să colecteze şi depoziteze gunoiul menajer, cartoanele şi PET –urile la punctele stabilite de administraţia pieţei;
 15. să respecte programul de funcţionare, disciplina, ordinea şi liniştea publică pe timpul desfăşurării activităţilor de comerţ în cadrul pieţei agroalimentare;
 16. fumatul este permis doar in incinta locurilor special amenajate in acest sens;
 17. alte obligaţii stabilite de administraţia pieţei agroalimentare.

II. OBLIGAŢII

m. sa respecte prevederile legale in domeniul pietelor – respectiv Hotararea de Guvern nr. 348/2004 - privind executarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, precum si prevederile Legii nr. 145/2014 – stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, precum si Hotararile Adunarii Generale ale societatii in domeniul de reglementare a functionarii  pietei agroalimentare din orasul Targu Neamt.

CAP.VII  DREPTURILE  ŞI  OBLIGAŢIILE  ADMINISTRATORULUI PIEŢEI  AGROALIMENTARE

         Art.21 Administratorul pieţei agroalimentare are următoarele drepturi şi obligaţii:

 1. afişează la loc vizibil şi în mod lizibil extrase din Regulamentul de funcţionare al pieţei, precum şi orarul de funcţionare, stabileşte şi afişează tarifele practicate în piaţă;
 2. verifică dacă utilizatorii pieţei au calitatea de producător agricol -comerciant conform prevederilor legale şi nu permite accesul altor comercianţi în piaţă;
 3. pune la dispoziţia producătorilor individuali şi comercianţilor autorizaţi – spaţii de expunere şi vânzare în limita numărului de locuri disponibile;
 4. verifică dacă utilizatorii pieţei exploatează spaţiile sau locurile de vânzare în limita suprafeţei repartizate, interzicând vânzarea produselor sau mărfurile în afara acestora, pe căile de circulaţie sau direct pe postamentul platoului piaţă cu excepţia răsadurilor, florilor, pomilor fructiferi, verzei şi pepenilor;
 5. nu admite în piaţă un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piaţă destinat desfacerii produselor oferite de aceştia;
 6. verifică dacă utilizatorii pieţei au afişate datele de identificare care le atestă funcţionarea: firma, sediul, numele vânzătorului comerciant /producatorului agricol.
 7. controlează dacă mijloacele de măsurare proprietatea utilizatorilor pieţei sunt verificate din punct de vedere metrologic şi interzice folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în domeniu;
 8. asigură verificarea periodică din punct de vedere metrologic, a cântarelor pe care le oferă spre închiriat utilizatorilor pieţei;
 9. asigură un număr de cântare în stare de funcţionare egal cu cel al locurilor de vânzare din piaţă destinate comercializării de către producătorii agricoli individuali – a legumelor, fructelor, cerealelor şi seminţelor;
 10. asigură gratuit cântare de control pentru verificarea de către cumpărători a corectitudinii cântăririlor produselor cumpărate din piaţă;
 11. asigură în mod gratuit funcţionarea unui cântar tip basculă cu capacitate de peste 30 kg la o singură cântărire, necesar mărfurilor vândute în cantitate mare de către utilizatorii pieţei;
 12. încasează de la comercianţii şi producătorii individuali chiriile şi taxele pentru folosirea spaţiilor destinate comercializării produselor şi serviciilor prestate (închirieri cântare, halate, depozitare mărfuri, consum energie electrică, apă-canal, gaz metan);
 13. asigură condiţii optime pentru desfăşurarea unui comerţ civilizat în piaţă intervenind pentru păstrarea unor raporturi corecte între vânzător şi cumpărător;
 14. încheie contracte de închiriere cu proprietarii de mărfuri pentru spaţiile comerciale ale pieţei pe o perioadă anuală (persoane autorizate – fizice sau juridice) sau pe o perioadă limită de timp (pentru producătorii agricoli în sezonul de vară-toamnă);
 15. sprijină organele de control autorizate să exercite controale în piaţa agroalimentară şi asigură aplicarea măsurilor dispuse de aceştia;
 16. dispune măsuri de protecţia muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, protecţia mediului cât şi de evitare sau limitare a unor pagube ce s-ar produce în perimetrul pieţei agroalimentare;
 17. sesizează organele abilitate să ia măsuri de îndepărtare din piaţă a agenţilor economici care vând produse toxice de orice fel;
 18.  asigură şi urmăreşte respectarea de către utilizatorii pieţei, a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului regulament;
 19. asigură ordinea şi liniştea publică în cadrul pieţei agroalimentare prin serviciul de paza externalizat;
 20.  asigură salubrizarea pieţei zilnic sau ori de câte ori este nevoie, ridicarea zilnică a gunoiului şi ambalajelor (carton şi PET-uri), dotarea cu substanţe dezinfectante şi de întreţinere, funcţionarea instalaţiilor de apă-canal, iluminat electric etc;
 21. dispune măsuri ca pe timp de noapte să fie degajate căile de acces de ambalaje, mărfuri sau vehicule de orice fel;
 22. alte drepturi cuprinse în prevederile H.G. 348/2004 si in Legea nr. 145/2014 – privind stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol.

 

CAP. VIII  DISPOZIŢII  FINALE

 

         Art.22 Administratorul pieţei agroalimentare va afişa la loc vizibil în exteriorul clădirii administraţiei pieţei extrase din prezentul Regulament privind obligaţiile utilizatorilor pieţei.

         Art.23 Nerespectarea de către administratorul pieţei ,precum şi de către utilizatorii acesteia a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin din prezentul Regulament atrage sancţionarea contravenţională potrivit prevederilor H.G. nr. 348 din 18.03.2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii în unele zone publice si a prevederilor , precum si potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 –  privind stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol,

         Art.24 Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezentul Regulament.

Membrii Adunării Generale a Societăţii:                                 

Marian Viorel_______________

Burlacu Ion ________________

TimişescuVasile _____________