prima pagina-2019

dosar complet

INSTIINTARE PRIVIND ATRIBUIREA

PARCARILOR  DE RESEDINTA

        S.C. CIVITAS COM S.R.L (piata orasului), va face cunoscut ca puteti depune la sediul societatii, documentatia necesara incheierii contractelor de inchiriere privind parcarile de resedinta.

            Documente necesare:

            Persoanele Fizice:

            a)  Cerere pentru atribuirea unui loc de parcare de reşedinţă (cerere tip la sediu);

            b) Documente privind domiciliul/rezidenţa, respectiv: copie B.I./C.I si actul de proprietate, contract de închiriere, act de donaţie sau moştenire,după caz;

            c). Copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă;

            d) Documente privind dreptul de proprietate şi/dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, contract de comodat  etc.

            e) Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul);

            f) Dovada că este veteran de război,membru A.F.D.P.R., beneficiar al prevederilor Legii189/2000 sau orice alte documente care dovedesc încadrarea în prevederile unor acte normative (dacă este cazul);

            g) Cuponul de pensie (soţ+soţie) pentru acordarea reducerii în cazul pensionarilor (dacă este cazul);

            h) Declaraţie pe proprie răspundere că nu deţine garaj amplasat pe domeniul public;

            i) Certificat de atestare fiscală  eliberat de către Primăria Oraşului Tîrgu Neamţ care să ateste că participantul nu figurează cu debite restante către bugetul local pentru anii anteriori (fac excepţie de la plată amenzile aflate în litigiu şi cele al căror termen de contestare nu a expirat).

            Persoanele juridice:

            a) Cerere pentru atribuirea unui loc de parcare de reşedinţă;

            b) Act de proprietate, contract de închiriere/comodat pentru imobil şi dovada sediului social/punctului de lucru pentru acest imobil;

            c) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, nu mai vechi de 30 zile la data desfăşurării procedurii de atribuire/licitaţie;

            d) Copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului deţinut în proprietate sau în folosinţă;

            e) Certificat de atestare fiscală  eliberat de către Primăria Oraşului Tîrgu Neamţ care să ateste că participantul nu figurează cu debite restante către bugetul local pentru anii anteriori (fac excepţie de la plată amenzile aflate în litigiu şi cele al căror termen de contestare nu a expirat);

            f) Copiile după documentele doveditoare vor fi semnate pentru conformitate pe proprie răspundere de către solicitant.

 

Cei care nu au dosarele complete in termenele stabilite, nu vor putea participa la procedura de atribuire.

 

SC Civitas COM SRL Targu Neamt este o firma infiintata in anul 1997 ,avind ca actionar unic Consiliul Local al Orasului  Targu Neamt . Principalele obiecte de activitate ale SC Civitas COM SRL sunt comertul cu amanuntul , inchirierea de spatii comerciale , administrarea de spatii comerciale . 

SC Civitas COM SRL detine si administreaza spatii in piata orasului Targu Neamt.  Aici isi desfasoara activitatea producatori si comercianti locali , in hala de legume si fructe , in hala de carne si produse lactate , in spatiile comerciale oferite spre inchiriere ,in oborul orasului Targu Neamt. In urma unor investitii derulate pe parcursul mai multor ani , SC Civitas COM SRL a reusit sa modifice complet aspectul pietei orasului , fiind imbunatatite permanent atit spatiile de comercializare ,dar si modul de prezentare si servire al locuitorilor.Au fost imbunatatite accesul si parcarile din zona pieteti orasului Targu Neamt .

SC Civitas COM SRL va desfasura in continuare eforturi pentru a imbunatati calitatea serviciilor prestate si pentru a pastra traditia de a face din piata orasului un loc de intilnire al locuitorilor din oras si din comunele invecinate.